Μαγνητικοί ράβδοι δοκιμής

Μαγνητικοί ράβδοι δοκιμήςΟι μαγνητικοί ράβδοι δοκιμής χρησιμεύουν για τον έλεγχο, αν το υλικό περιέχει  μέταλλο-μαγνητικές προσμίξεις. Είναι εξοπλισμένοι με πολύ ισχυρούς μαγνήτες νεοδυμίου NdFeB. Τις προσμίξεις θα τις αφαιρέσετε τραβώντας την πλαστική λαβή και οι μαγνητικές προσμίξεις θα πέσουν.

Προσφέρουμε δύο τύπους ράβδων - λειτουργικό μαγνητικό μήκος 140 mm

  • Ø 20 mm, μαγνητική επαγωγή περίπου 4380 G (μετρούμενη στην επιφάνεια του μαγνητικού πυρήνα)
  • Ø 30 mm, μαγνητική επαγωγή περίπου 5200 G (μετρούμενη στην επιφάνεια του μαγνητικού πυρήνα)

Το προϊόν υπάρχει στην αποθήκη αμέσως για παράδοση.


Αγορά ράβδου δοκιμής

Το παρόν προϊόν το κατασκευάζει η εταιρεία μας. Τη συναρμολόγηση και τις υπηρεσίες τις εκτελούν οι δικοί μας επαγγελματικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί.

λειτουργίας του μαγνητικού ράβδου δοκιμής