Μαγνητικό χρώμα στον τοίχο

Μαγνητικό χρώμα στον τοίχοΧρησιμοποιείται ως υπόστρωμα. Η επικάλυψη περιέχει πολύ μικρά σωματίδια σιδήρου μέσω των οποίων αποκτά την ιδιότητα του μαγνητικού πίνακα και συγκρατεί σε αυτόν τους μαγνήτες. Επαναλαμβάνοντας την εφαρμογή της βαφής ενισχύεται η πρόσφυση. Η επικάλυψη μπορεί να επαλειφθεί με αδιαφανές χρώμα, για αυτό μπορεί η μαγνητική επιφάνεια να εναρμονιστεί με το γύρω περιβάλλον. Κατά αυτόν τον τρόπο η επικαλυμμένη επιφάνεια χρησιμεύει όπως ένας μαγνητικός πίνακας ανακοινώσεων.

Το μαγνητικό χρώμα είναι σκούρο γκρι που περιέχει σωματίδια σιδήρου, μέσω των οποίων οι μαγνήτες μπορούν να προσκολληθούν στην επικάλυψη. Μπορεί να βαφεί με οποιοδήποτε χρώμα στους τοίχους ή στον πίνακα με χρώμα της επιλογής σας. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή:

Πριν από τη χρήση ανακατέψτε καλά το χρώμα. Προετοιμάστε την επιφάνεια του τοίχου όπως για το κανονικό πλαστικό χρώμα, όσο πιο λεία η επιφάνεια, τόσο καλύτερα θα συγκρατείται ο μαγνήτης σε αυτήν.

Μην αραιώνετε!

Για την επίτευξη της λείας επιφάνειας για την τελική επίστρωση του χρώματος μπορεί ελαφρώς να λειανθεί η τελική επικάλυψη του μαγνητικού χρώματος, αφού έχει πρώτα στεγνώσει για 24 ώρες. 

Ο χρόνος στεγνώματος στους  23 ° C είναι περίπου 2 ώρες.

Μπορείτε να βάψετε με το μαγνητικό χρώμα μετά από 4-6 ώρες. Καθαρίζετε το πινέλο και τον εξοπλισμό με νερό.

Προειδοποίηση:

  • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά!
  • Να χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους χώρους!
  • Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια, προστατευτική ενδυμασία, προστασία για τα  μάτια.
  • Να απορρίψετε το περιεχόμενο/ συσκευασία ως επικίνδυνο απόβλητο σε σημεία συλλογής, σύμφωνα με την τοπική, περιφερειακή, εθνική και/ ή διεθνή νομοθεσία.
  • Η οριακή τιμή ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατηγορία  A/a): 30 g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 30 g / l VOC.

On-line πώληση μαγνητών για ιδιοκατασκευαστές

Στο δικό μας e-shop οπωσδήποτε θα επιλέξετε

Αγοράστε μαγνητικό χρώμα στο e-shop

 

Προειδοποίηση