Βίντεο: Μαγνητικός διαχωριστής και δοχείο διαχωρισμού

Ο μαγνητικός διαχωριστής με αυτόματο καθαρισμό συλλαμβάνει τις μεταλλικές προσμίξεις από το υγρό. Κατά τη διάρκεια του αυτόματου κύκλου καθαρισμού αυτές οι προσμίξεις ξεπλένονται με νερό ή με οποιοδήποτε άλλο ρευστό. Αυτό το υγρό έκπλυσης μαζί με τα μέταλλα που συλλέχθηκαν εκχέονται στο δοχείο διαχωρισμού.

Δοχείο διαχωρισμού
Δοχείο διαχωρισμού

Μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής λύσης είναι πως στο κάτω μέρος του δοχείου το υγρό έκπλυσης θα ξαναχρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα του διαχωριστή.  Είναι επομένως ένα κλειστό κύκλωμα με ελάχιστες απώλειες του υγρού έκπλυσης. Η επαναπλήρωση ή η πλήρης αντικατάσταση του υγρού έκπλυσης είναι μόνο περιστασιακή, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση και τη μείωση της ανάγκης πρόσθετου προσωπικού.

Πλεονεκτήματα του δοχείου διαχωρισμού

  • υψηλή απόδοση μαγνητικού διαχωρισμού
  • κλειστό κύκλωμα δευτερογενούς διαχωρισμού – ο διαχωριστής εξακολουθεί να καθαρίζεται με το ίδιο υγρό έκπλυσης (νερό, λάδι ή γαλάκτωμα), μειώνοντας τις απώλειες του. Το υγρό αντικαθιστάτε μόνο περιστασιακά σύμφωνα με το βαθμό της μόλυνσής του και τη συχνότητα καθαρισμού του διαχωριστή.
  • Χαμηλό κόστος διάθεσης των εγκλωβισμένων προσμίξεων (απορρίπτεται μόνο τις μεταλλικές προσμίξεις, ποτέ το υγρό έκπλυσης)
  • ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση
  • χωρίς την ανάγκη προσωπικού – εξοικονόμηση εργατικού δυναμικού
  • εύκολα μπορείτε να παρατηρήσετε, την ποσότητα των μεταλλικών προσμίξεων που έχει εγκλωβίσει ο διαχωριστής

Ξηρή ταξινόμηση των μετάλλων στο δοχείο διαχωρισμού

Ο μαγνητικός κύλινδρος θα συλλάβει τα μέταλλα και ο κύλινδρος πίεσης από αυτά θα σπρώξει τα υπολείμματα ρευστού.

 

Πιστεύετε πως αυτός ο διαχωριστής θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας;

Διαβάστε τις λεπτομέρειες σχετικά με τον διαχωριστή και ρωτήστε μας, θα σας συμβουλέψουμε για την επιλογή του.