Δήλωση προσβασιμότητας

Βασικές πληροφορίες

Οι ιστοσελίδες αυτές συμμορφώνονται με όλες τις σημαντικές αρχές της προσβασιμότητας, σύμφωνα με τις μεθόδους του Blind Friendly Web, WCAG 1.0 και τους κανόνες σχηματισμού της προσβάσιμης ιστοσελίδας σύμφωνα με το νόμο  αρ. 365/2000 Sb.(συλλογή νόμων) σχετικά με τα ISVS(ΣΠΔΥ) (συστήματα πληροφοριών δημόσιας υπηρεσίας) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο αρ. 81/2006 Sb(συλλογή νόμων). Η ίδια η μεθοδολογική οδηγία (PDF, 231 kB) είναι συνέχεια του διατάγματος αρ. 64/2008 Sb.(συλλογή νόμων), σχετικά με τη μορφή γνωστοποίησης των πληροφοριών που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας μέσω ιστοσελίδων για άτομα με ειδικές ανάγκες (διάταγμα προσβασιμότητας). 

Περιεχόμενο ιστοσελίδας

Η γραμματοσειρά της ιστοσελίδας καθορίζεται με τη χρήση των σχετικών μονάδων και η αλλαγή του μεγέθους τους με τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο ιντερνέτ. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς τότε θα πρέπει να επιλέξετε στο μενού Προβολή → Μέγεθος κειμένου.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας είναι οργανωμένο ιεραρχικά. Πληροφορίες σχετικά με το που βρίσκεστε στην ιεραρχία της ιστοσελίδας θα βρείτε με τη χρήση "λεπτομέρεια περιήγησης" (Βρίσκεστε εδώ:).

Μια πλήρης λίστα όλων των ιστοσελίδων  σύμφωνα με τη δομή της ιστοσελίδας είναι διαθέσιμη μέσω του χάρτη ιστοχώρου.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου (accesskeys)

Εάν παρακολουθείτε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα χωρίς την προηγμένη μορφοποίηση, μπορεί να σας διευκολύνει την κίνηση στις ιστοσελίδες οι ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου:

AkceIE + FirefoxOperaSafari (Mac OS X)
δήλωση προσβασιμότητας Levý Alt + Shift + 0 Shift + Esc + 0 Ctrl + Alt + 0
αρχική σελίδα Levý Alt + Shift + 1 Shift + Esc + 1 Ctrl + Alt + 1
αναζήτηση Levý Alt + Shift + 2 Shift + Esc + 2 Ctrl + Alt + 2
μετάβαση στο περιεχόμενο (παράλειψη του μενού) Levý Alt + Shift + 3 Shift + Esc + 3 Ctrl + Alt + 3
χάρτης ιστοχώρου Levý Alt + Shift + 4 Shift + Esc + 4 Ctrl + Alt + 4

Προτεινόμενη επέκταση του προγράμματος περιήγησης

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορούν οι επιλεγμένες πληροφορίες (έγγραφα) να παρέχονται σε μορφή PDF, DOC, XLS ή PPT. Αυτές οι συγκεκριμένες μορφές σας επιτρέπουν να διατηρήσετε τη μορφοποίηση και τα τυπογραφικά στοιχεία, τα οποία με τη μορφή XHTML δεν είναι διαθέσιμα.

  • για να δείτε τα έγγραφα PDF είναι δυνατή η δωρεάν εγκατάσταση του προγράμματος  Acrobat Reader.
  • για να δείτε τα έγγραφα DOC, XLS και PPT είναι δυνατή η δωρεάν εγκατάσταση του σχετικού προγράμματος.  

 

Επικοινωνία

Σε περίπτωση προβλημάτων με την πρόσβαση στο περιεχόμενο ή τη λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον webmaster.