Μαγνητικό μέτρο

Τα ευέλικτα μαγνητικά μέτρα – ταινίες έχουν τυπικές μετρήσεις σε μέτρα (m) και σε ίντσες (in).

Μαγνητικό μέτρο
Μαγνητικό μέτρο

Την κατηγορία «Μαγνήτες για πολυτεχνίτες» τώρα την επεκτείναμε για ένα νέο χρήσιμο προϊόν «Μαγνητικό μέτρο»

Τα ευέλικτα μαγνητικά μέτρα – ταινίες έχουν τυπικές μετρήσεις σε μέτρα (m) και σε ίντσες (in).

Το μαγνητικό μέτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιεσδήποτε μεταλλικές επιφάνειες. Έχει σχεδιαστεί για απλή και ακριβή μέτρηση.

Το μαγνητικό μέτρο είναι μήκους ενός μέτρου. Περιέχει κόκκινη και μπλε μελάνη ανθεκτική στις ακτινοβολίες UV σε λευκή επιφάνεια βινυλίου.

Κόκκινη μελάνη……“m“

Μπλε μελάνη……“in“

 

Για μεγαλύτερη σαφήνεια, επισυνάπτουμε πίνακα μετατροπής των μέτρων και των ιντσών

Μονάδα (συντομογραφία): 

Τιμή μεταβίβασης:

μέτρο (m) ίντσα = 0,025 μέτρου
εκατοστό (cm) 1 ίντσα = 2,54 εκατοστά
χιλιοστόμετρο (mm)

1 ίντσα = 25,4 χιλιοστόμετρα