Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικό ISO 9001:2008

Πιστοποιητικό ISO 9001:2008

Πιστεύουμε ότι μόνο τα ποιοτικά επεξεργασμένα προϊόντα από υψηλής ποιότητας υλικών, έχουν στον κόσμο σήμερα πιθανότητες επιτυχίας. Για αυτόν το λόγο στις 10 Αυγούστου του 2006 γίναμε κάτοχοι του πιστοποιητικού ISO 9001. Έτσι μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις απαιτήσεις της υψηλότερης ποιότητας, κατασκευάζονται σε καθαρό εργασιακό χώρο από ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τα ενιαία τεχνικά έγγραφα.

 

Πιστοποιητικό από το Strojírenského zkušebního ústavu (Μηχανολογικό ινστιτούτο δοκιμών) στο Μπρνο

Πιστοποιητικό από το Strojírenského zkušebního ústavu (Μηχανολογικό ινστιτούτο δοκιμών) στο Μπρνο

Οι μαγνήτες ανύψωσης μας ελέγχονται από το Strojírenský zkušební ústav (Μηχανολογικό ινστιτούτο δοκιμών) στο Μπρνο. Κάθε μαγνήτης ανύψωσης ελέγχεται ξεχωριστά πριν από την πώληση και παρέχεται συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού  με διευκρινισμένη την ικανότητα φόρτωσης. Κάθε μαγνήτης ανύψωσης πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και και του Συμβουλίου 2006/42/ΕΚ.

Πρωτόκολλο δοκιμής

Πρωτόκολλο δοκιμής

Για κάθε μαγνητικό διαχωριστή επισυνάπτουμε επίσης το πρωτόκολλο δοκιμής, το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο διαχωριστής πέρασε με επιτυχία τη δοκιμή της μαγνητικής επαγωγής και τη δοκιμή αποκόλλησης. Η δοκιμή της μαγνητικής επαγωγής διεξάγεται με gauss-meter και τη δοκιμή της αποκόλλησης στη συσκευή δοκιμής TZM2 σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο πρωτόκολλο.

 

Συμπεριφερόμαστε οικολογικά

Συμπεριφερόμαστε οικολογικά

Είμαστε συνδεδεμένοι στο σύστημα EKO-KOM και πληρούμε την υποχρέωση παραλαβής επιστροφών και ανάκτησης των απορριμμάτων συσκευασίας. Φροντίζουμε ώστε να μη δημιουργούμε κατά την παραγωγή πλεονασματικές ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον.