Μαγνητικό χρώμα – θα μετατρέψετε έναν απλό τοίχο σε έναν μαγνητικό πίνακα.

Χάρη στο μαγνητικό χρώμα οι τοίχοι στο παιδικό δωμάτιο θα μετατραπούν για τα παιδιά σε ακόμα πιο διασκεδαστικούς χώρους από ποτέ άλλοτε. Το μαγνητικό χρώμα χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα – προτείνουμε τρεις στρώσεις. Στη στρώση του μαγνητικού χρώματος μπορεί να γίνει η επάλειψη με αδιαφανές χρώμα, με την ίδια απόχρωση όπως των υπολοίπων τοίχων του δωματίου. Σε τέτοιους βαμμένους τοίχους συγκρατούνται οι μαγνήτες νεοδυμίου με δύναμη εφελκυσμού τουλάχιστον 40 Ν. Ολόκληρος ο τοίχος λειτουργεί ως μαγνητικός πίνακας. 


Συμπεριφερόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα σε κάθε πελάτη μας. Παράγουμε εξατομικευμένες κατασκευές ανάλογα με τις ανάγκες σας. Γράψτε την προσφορά σας για το διαχωριστικό