Μαγνητική σκούπα σε συσκευή έλξης αυτοκινήτου

Η μαγνητική σκούπα είναι κατάλληλη για τη συλλογή των μεταλλικών μαγνητικών προσμείξεων - σημαντική μείωση του κινδύνου βλάβης των ελαστικών. Συνδέεται πολύ εύκολα στη συσκευή έλξης του αυτοκινήτου και τα μέταλλα κατά την πορεία συλλαμβάνονται αυτόματα. Εξαιρετική χρήση βρίσκει κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό των οδών από τα μικρά μεταλλικά αντικείμενα.

Μαγνητική σκούπα σε συσκευή έλξης αυτοκινήτου
Μαγνητική σκούπα σε συσκευή έλξης αυτοκινήτου

Τα κύρια χαρακτηριστικά της μαγνητικής σκούπας

  • το πλαίσιο της σκούπας είναι φωτιζόμενο
  • εξαιρετική αποτελεσματικότητα – είναι εξοπλισμένη με πολύ ισχυρούς NdFeB μαγνήτες
  • η σκούπα είναι ρυθμιζόμενη στο ύψος (30 - 100 mm)

Συμπεριφερόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα σε κάθε πελάτη μας. Παράγουμε εξατομικευμένες κατασκευές ανάλογα με τις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με την προσφορά για την μαγνητική σκούπα