Μαγνητικά σάρωθρα για επιφάνειες αεροδρομίων

Η μαγνητική σκούπα προορίζεται για τη συλλογή μεταλλικών προσμείξεων (ρινισμάτων, καρφιών, τριχών από μεταλλικές βούρτσες) από τις επιφάνειες αεροδρομίων. Τη σκούπα μπορείτε εύκολα να την τοποθετήσετε σε όχημα εξοπλισμένο με συσκευή ανάρτησης. Με τη χρήση της μαγνητικής σκούπας θα μειώσετε σημαντικά την εμφάνιση των ανεπιθύμητων μεταλλικών αντικειμένων στο διάδρομο του αεροδρομίου, με το οποίο θα αυξάνετε την ασφάλεια του αεροδρομίου.

Μαγνητική σκούπα για επιφάνειες αεροδρομίων
Μαγνητική σκούπα για επιφάνειες αεροδρομίων

Πιστεύετε ότι χρειάζεστε τη συγκεκριμένη σκούπα;

Σε αυτήν την περίπτωση  διαβάστε περισσότερες πληροφορίες  ή  απευθείας παραγγείλετε τη σκούπα.