Νέος περιστροφικός διαχωριστής με αγωγό σωλήνα για χύδην μείγματα

Έχουμε επεκτείνει την προσφορά μας στους μαγνητικούς διαχωριστές για χύδην μείγματα. Αναπτύξαμε πρόσφατα και κατασκευάζουμε το συρόμενο περιστροφικό μαγνητικό διαχωριστή που προορίζεται για το διαχωρισμό των μεταλλικών προσμείξεων από χύδην και με μικρότερη διαπερατότητα μειγμάτων που μεταφέρονται στον αγωγό.  

Συρόμενος περιστροφικός μαγνητικός διαχωριστής στον αγωγό
Συρόμενος περιστροφικός μαγνητικός διαχωριστής στον αγωγό

Αυτός ο διαχωριστής είναι κατάλληλος για μείγματα από λειαντικά υλικά και για υλικά που έχουν την τάση να γίνονται θολωτά.  Κατασκευαστικό πλεονέκτημα του διαχωριστή είναι οι συρόμενοι μαγνητικοί αγωγοί τοποθετημένοι στον περιστροφικό άξονα, ο οποίος κινείται με ηλεκτροκινητήρα. Οι μαγνητικοί αγωγοί κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού περιστρέφονται συνεχώς μειώνοντας τον κίνδυνο λείανσης των επικαλυμμένων αγωγών του μαγνήτη και επίσης μειώνοντας των κίνδυνο απόφραξης του διαχωριστή από τα σκληρότερα χύδην μείγματα.     

Πιστεύετε ότι ο συγκεκριμένος διαχωριστής ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας;

Διαβάστε τις λεπτομέρειες σχετικά με τον διαχωριστή και ρωτήστε μας, θα σας συμβουλέψουμε για την επιλογή του.